เมียวอู

เมียวอู (สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นๆ)

มรัคอู หรือ เมียวอู (Mrauk U) มรัคอู หรือ เมียวอู (Mrauk U) เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรมรัคอู ก่อตั้งขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 15 และรุ่งเรืองต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 355 ปี ในสมัยนั้น มรัคอู เป็นที่เลื่องลือในเรื่องความงดงามทางศิลปวัฒนธรรมตะวันออกเป็นอย่างมาก ปัจจุบัน มรัคอู มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลานแห่ง อาทิ วัดพระเก้าหมื่น หรือ วัดโกตองพญา วัดที่ใหญ่ที่สุดในเมือง มรัคอู เชื่อกันว่าเป็นสถานแห่งการป้องกันสิ่งชั่วร้าย ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปแกะสลัก 90,000 องค์ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัด  อีกหนึ่งอารามแห่ง มรัคอู คือ วัดพระแปดหมื่น หรือ ซิตตวงเจดีย์ เป็นที่รู้จักกันในความหมายของ วัดแห่งชัยชนะ สร้างขึ้นใน ปี 1535-1536 เพื่อรำลึกถึงชัยชนะในเบงกอล ภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ขนาดใหญ่ที่รายล้อมไปด้วยนานาเจดีย์เล็กเหมือนเขาวงกต และภายนอกรอบบริเวณวัด ยังเป็นสถานที่ตั้งของหมู่บ้านชาวท้องถิ่น ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงวิถีความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายและดั้งเดิม