เมืองมะละแหม่ง

เมืองมะละแหม่ง (Mawlamyane)

เมืองมะละแหม่ง ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐมอญ (Mon State)เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและยังเป็นเมืองท่าสำคัญในสมัยยุคอาณานิคม นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศพม่าอีกด้วย ระหว่างทางก่อนถึงเมืองมะละแหม่ง ชมความสวยงามของ น้ำตกซินไจท์ (ZIN KYAIT) เป็นน้ำตก UNSEEN ของรัฐมอญ ด้านบนของน้ำตกจะมีการสร้างเจดีย์ โดย ฤาษีตีหะ ซึ่งเป็นน้องชายของฤาษีเตทะที่สร้างองค์พระธาตุอินทร์แขวน