มัณฑะเลย์

มัณฑะเลย์ (Mandalay)

มัณฑะเลย์ เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวอันสำคัญของประเทศพม่า ตั้งอยู่ใกล้เมืองท่องเที่ยวอีกหลายเมืองและยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามให้ชมอีกหลายแห่ง เช่น พระราชวังมัณฑะเลย์ เขามัณฑะเลย์ วัดกุโสดอ วัดมหามุนี ตลาดหยก ฯ

 

เมืองอมรปุระ (Amarapura)

อมรปุระ เป็นเมืองที่อยู่ติดกับเมืองมัณฑะเลย์และยังมีประวัติศาสตร์เกี่ยวพันกันในฐานะเป็นราชธานีก่อนหน้า ทำให้มีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวมัณฑะเลย์นิยมไปเที่ยวชมสถานที่สำคัญในอรปุระเช่นกัน สถานที่โดดเด่น ได้แก่ วัดพระมหากันดายง และ สะพานอูเบ็ง

 

ล่องเรือแม่น้ำอิรวดีสู่ มิงกุน (Mingun)

เมืองมิงหุน ตั้งอยู่บนลุ่มแม่น้ำอิรวดี นักท่องเที่ยวสามารถนั่งล่องเรือแม่น้ำอิรวดีเพื่อไปยังเมืองมิงกุนได้ ทั้งได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบริเวณลุ่มแม่น้ำและสถานที่ท่องเที่ยวอันเลื่องชื่อที่เมืองมิงกุน อาทิ ระฆังมิงกุน เจดีย์ชินพิวเมหรือทัชมาฮาลพม่า เจดีย์มิงกุน

 

เมืองสกายน์ (Sagaing)

เมืองสกายน์ เมืองที่เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาทางพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้ ซึ่งมีทั้งวัด, สถูป, เจดีย์, ถ้ำ ตลอดจนพุทธสถานต่างๆ มากมายกว่า 500 แห่ง และมีพระสงฆ์อยู่ประมาณ 5,000 รูป หากเปรียบเทียบกับบรรดาราชธานีเก่าในเขตมัณฑะเลย์ ไม่ว่าจะเป็นเมืองอมรปุระ หรือ เมืองอังวะ เมืองแห่งนี้ถือว่ามีชีวิตชีวาที่สุด ชาวพม่าส่วนใหญ่นั้นมีความเชื่อกันว่าเมืองสกายน์ คือเมืองที่ตั้งอยู่บนเชิงเขาพระสุเมรุ จึงทำให้มีการสร้างโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอย่างมากมายที่เมืองแห่งนี้ นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นเขาสกายน์เพื่อชมวิวทิวทัศน์เมืองและชมวัดเจดีย์ที่อยู่บนยอดเขานั้น

 

กรุงอังวะ (Inwa (or) Ava)

กรุงอังวเมืองหลวงโบราณริมฝั่งแม่น้ำอิรวดี หลังจากอาณาจักรพุกามอันยิ่งใหญ่ล่มสลายลง ก็มีการสถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้นที่เมืองอังวะ ในปี พ.ศ. 1907 โดยพระเจ้าโดมินพญา และช่วงแรกของอาณาจักรนี้จัดได้ว่าเป็นยุคทองแห่งศิลปะและวรรณกรรมของพม่า แต่ด้วยเหตุแห่งบริเวณที่ตั้งที่ยากต่อการป้องกันภัยจากศัตรูอาจจะเพราะมีแม่น้ำแยกเมืองออกเป็น 2 ฝั่งทำให้ถูกไทยใหญ่ และ มอญรุกรานจนต้องล่มสลายลงในปี พ.ศ. 2070 ถึงแม้กรุงอังวะจะล่มสลายไปหลายร้อบปีแล้วแต่ก็ยังคงหลงเหลือสถาปัตยกรรมเก่าแก่ให้นักท่องเที่ยวได้ชม นักท่องเที่ยวสามารถ ‘นั่งรถม้า’ ชมรอบๆ อังวะได้ด้วย