เมืองกะลอ (Kalaw)

เมืองกะลอ เป็นอีกเมืองเล็กที่ตั้งอยู่ในรัฐฉาน เคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศสำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวอังกฤษในสมัยที่พม่าเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ เมืองกะลอแห่งนี้ยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแปลกใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนื่องจากมีสภาพอากาศที่ไม่หนาวและไม่ร้อนจนเกินไป มีโรงแรมและบ้านเรือนบางส่วนที่ยังเหลือเค้าโครงสไตล์ Colonial อีกทั้งยังมีความเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนอย่างแท้จริง แต่เมืองกะลอยังไม่เป็นจุดท่องเที่ยวนิยมสำหรับคนไทยเท่าไรนัก