ทะเลสาบอินเล

ทะเลสาบอินเล (Inle Lake)

ทะเลสาบอินเล ทะเลสาบแห่งนี้อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่สวยงามของรัฐฉาน อยู่ห่างจากเมืองตองยีประมาณ 25 กิโลเมตร เหมาะแก่การมาเที่ยวชมเพื่อกาศึกษาถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพม่าที่เรียกได้ว่ากลมกลืนกับธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง ทะเลสาบแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนที่เรียกตนเองว่า ชาวอินทา (Intha) ชนเผ่านี้อาศัยอยู่ในทะเลสาบอินเลมานานนับร้อยปีแล้ว โดยใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางการทำการเกษตรบนเกาะวัชพืชที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเองกลางลำน้ำในทะเลสาบ

การพายเรือด้วยเท้า เป็นลักษณะอันโดดเด่นเฉพาะตัวของชาวอินตา สาเหตุของการพายเรือด้วยเท้าของชาวอินตา    เป็นเพราะว่าปรับการดำรงค์ชีวิตและเพิ่มความสะดวก ให้เข้ากับหลักทางภูมิศาสตร์ของทะเลสาปอินเล การไปดูชาวอินตาพายเรือด้วยเท้าอาจเป็นเหตุผลต้นๆของการไปเที่ยวทะเลสาบอินเล แต่วิถีชีวิตและธรรมชาติแบบโรแมนติก      ที่นักท่องเที่ยวเก็บความประทับใจมาครับ

ถ้ำพินตายะ (Pindaya Natural Cave) เมืองตองยี รัฐฉาน

ถ้ำพินดายา ถูกค้นพบในศตวรรษที่18 ภายในถ้ำเต็มไปด้วยพระพุทธรูปหลายพันองค์ สร้างจากหินอ่อน หยก ไม้สัก และกระเบื้องเคลือบ การที่ถ้ำแห่งนี้มีพระพุทธรูปเพิ่มขึ้นมากมายก็เพราะว่า ในสมัยก่อนเมืองพินดายานี้ เป็นเส้นทางสำหรับขนถ่ายและลำเลียงสินค้า เพื่อที่จะนำไปขายยังเมืองต่างๆ พ่อค้าที่เดินทางผ่านจะแวะพักกันที่ถ้ำแห่งนี้ และกราบไหว้นมัสการขอพรพระพุทธรูปภายในถ้ำ เพื่อให้การค้าขายเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีอุปสรรคใดๆ หากสำเร็จประการใดก็ตามจะกลับมาสร้างพระพุทธรูปไว้ในถ้ำแห่งนี้ จึงเป็นที่มาของพระพุทธรูปซึ่งเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ จนปัจจุบันกว่า 8,000 องค์แล้ว