เมืองพะอัน

เมืองพะอัน (Hpa An)

เมืองพะอัน นั้นตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำตันลยิน หรือ แม่น้ำสาละวิน (Thanlwin River) ซึ่งหากเดินทางมาจากอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยข้ามสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ มุ่งหน้าไปสู่เมืองเมียวดี (Myawaddy) อีกประมาณ 50 กิโลเมตรก็จะถึงเมืองพะอันเมืองท่องเที่ยวที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาและหมู่ถ้ำที่สวยงาม